Romatizmal kalp hastalığı, romatizmal ateşe bağlı olarak kalp kapaklarının iltihaplanması (kardit) ve şekillerinin bozulması sonucu oluşur. Romatizmal ateş nedeniyle kalp tutulumunun olmasına kalp romatizması denilir.

Detay

Aort stenozu; aort kapağın sertleştiği, açıklığının (ağzının) daraldığı ve kapağın kan akışını engellediği bir hastalıktır

Detay

Ventriküler septal defekt sağ ve sol karıncıklar arasında bulunan duvarda doğuştan delik (açıklık) bulunmasıdır

Detay

Doğumsal kalp hastalıklarının belirtileri hastalığın ağırlık derecesine bağlıdır. Bir kısım doğumsal kalp hastalıkları doğumu takiben ilk saatlerde bazıları ise ilk birkaç ay içinde belirti verirler. Yeni doğan bebekte ilk fark edilen belirtiler morarma, beslenme güçlüğü, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, zor nefes alma, terleme, kilo alamama gibi bulgulardır. Biraz daha büyük çocuklarda bunlara ek olarak, gelişme geriliği, sık sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, zatürreye eğilim, göğüs ağrısı, sersemlik hissi, halsizlik, baş dönmesi, çarpıntı , çabuk yorulma , bayılma gibi sorunlar bulunabilir ve muayene sırasında üfürüm duyulabilir.

Hafif bozukluklar genellikle belirti vermezler ve diğer nedenlerden dolayı doktora başvurulduğunda üfürüm duyularak tanı alırlar.
Anne ve babalar bu bulguları fark ettiğinde çocuk kardiyoloji uzmanına başvurabilirler.

Bütün çocuklarda olduğu gibi doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda da genel tıbbi önlemlere uyulması gereklidir.. Ancak kalp hastalığı olanlarda enfeksiyon hastalıklarından korunma, iyi beslenme ve bakım, ağız hijyeninin sağlanması ve aşıların düzenli yapılması sağlam çocuklara göre daha da önemlidir. Kalp hastalıklı çocukların belirli aralıklarla doktor kontrolü altında bulunmaları ve zamanı geldiğinde gerekli müdahelenin yapılması son derece önemlidir. Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklar, çocukluk çağı hastalıklarını kalp hastalığı bulunmayan çocuklar gibi genellikle sorunsuz geçirirler. Ancak bazı durumlarda bu çocuklarda enfeksiyonlar ağır geçirilebilir ve çok yakın izlem gerekebilir. Kalp hastalıklı çocuklarda kalbin infeksiyondan (infektif endokardit) koruması için özel koşullarda antibiyotik önerilir.


Doğuştan kalp hastalıklı çocuklara tüm çocuklarda olduğu gibi yaşına uygun aşıların yapılması gerekir. Buna ek olarak bazı hastalara grip aşısı ve akciğer hastalıklarından korunmak için bazı aşılar da yapılabilir.

Kalp hastalıklı çocukların egzersiz kapasitelerinde kısıtlılık olabilmekle birlikte, çoğunluğunda normal veya normale yakın bir yaşam kalitesi vardır ve birçok çocuk aktif bir yaşam sürebilir. Ağır hastalığı olanlarda egzersiz kapasitesinde azalma daha belirgindir ve bunlara ağır aktivitelerden kaçınmaları önerilir. Bunların dışında hastalığın tipine göre hastalığa ait ayrıca dikkat edilecek bazı durumlar olduğunda çocuk kardiyoloji uzmanı bu önlemler hakkında aileyi bilgilendirecektir. Bazı hastalıklarda büyüme geriliği ve öğrenmede güçlük olabilir.

Kalp hastalıklı çocukların iyi durumda olduğunun belirlenmesi için düzenli aralıklarla izlenmesi gerekir. Genel olarak, ilk tanı aldığı dönemde ve ameliyat sonrası daha sık, izleyen yıllarda daha seyrek aralıklarla kontrolleri istenir.

Kalbin vücudumuzun gereksinimimi karşılayacak kadar kanın dolaşımını sağlayamaması durumudur. Genellikle kalbin pompa görevi bozulmuştur. Birçok doğuştan veya sonradan oluşmuş kalp hastalıklarında kalp yetmezliği gelişebilir. Kalp yetmezliği olan bebek ve çocuklarda beslenme güçlüğü, emerken yorulma, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, zor nefes alma, aşırı terleme, kilo alamama, iştahsızlık, çabuk yorulma gibi bulgular vardır.

Kalp hastalıklarının bir çoğu bir müdahele yapılmadan ve ameliyat edilmeden izlenebilir. Örneğin çok küçük delikler, kapaklarda olan hafif darlıklar gibi.
Müdahele edilmesi gereken durumlarda da eskiden bütün doğuştan kalp hastalıkları açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmekteydi. Günümüzde ise birçok kalp hastalığı ameliyata gerek kalmadan girişimsel yöntemlerle (kalp kateterizasyonu ve anjio sırasında) tedavi edilebilmektedir. Kalp kapak ve damar darlıklarının çoğu balon ve stent takılarak ve kalp deliklerinin önemli bir kısmı ameliyatsız anjio yöntemiyle tedavi edilmektedir.