Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Bayılan hastaya yaklaşım nasıl olmalıdır?

Bayılması olan her hastanın incelenmesi ve bayılma nedeninin mutlaka araştırılması gerekir. Bayılma nedeninin bulunması ölüm riski olabilen kalp hastalıklarına bağlı bayılmaların ve başka nörolojik sorunlara yolaçabilecek epilepsilerin tanınması ve uygun tedavisi için önem taşımaktadır.

Baygınlık geçiren hastaların incelenmesindeki en önemli tanı yöntemleri öykü ve fizik muayenedir. Bayılma sırasında olan bulguların detaylı sorgulanması ve dikkatli bir muayene ile bayılma vakalarının % 50-85'inde başka tetkiklere gerek kalmadan bayılma nedenini saptamak mümkündür. Tanı konulamayan vakalarda kan tetkikleri, elektroensefalografi (EEG), EKG, ekokardiyografi ve kalp hastalıklarına yönelik diğer tetkikler doktorunuzun önerilerine göre gerekebilir.


Sayfa Galerİsİ