Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Kalbin Çalışması

               

Organlardan gelen ve oksijeni az olan kirli kan toplardamarlar ile sağ kulakçığa dökülür, buradan triküspid kapak aracılığı ile sağ karıncığa geçer. Sağ karıncık kirli kanı pulmoner kapaktan pulmoner arter aracılığı ile akciğerlere pompalar. Akciğerlere gelen kan oksijenden zenginleşir. 

Oksijenden zenginlerşen temiz kan, akciğer toplardamarları ile sol kulakçığa, buradan da mitral kapak aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncığa gelen temiz kan aort kapağından geçerek şah damarı aracılığı ile tüm organlara pompalanır. Sol karıncıktaki kanın basıncı koldan ölçülen kan basıncına eşittir.

Sayfa Galerİsİ