Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Mitral Valv Prolapsusu MVP nedir ?

Mitral kapak (valv)  sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan ve iki kapakçıktan oluşan kalp kapağıdır. Normalde sol karıncık kasılıp içindeki kanı aortaya atarken mitral kapak kapanıp  sol karıncıktaki kanın sol kulakçığa geçmesine engel olur.

Mitral valv prolapsusunda, mitral kapağın iki kapakçığından  biri veya her ikisi normalden daha kalın, gevşek ve yumuşaktır.  Bazı hastalarda ise kapağın düz durmasını sağlayan yapılar (kordalar) normalden uzun olabilir. Bu nedenlerle mitral kapak, kalbin kasılması sırasında sol kulakçığa doğru sarkar (bombeleşir).

Mitral kapakçıklarının sol kulakcığa doğru sarkmasına mitral valv prolapsusu (MVP) denir (şekil).  Bazen  bu sarkma nedeniyle kapak tam olarak kapanamaz ve bir miktar kanın sol kulakçığa doğru  geri kaçmasına neden olur (mitral yetersizliği).

MVP sık görülen kapak hastalıklarından birisidir. Prolapsus saptanan hastaların ailelerinde ve yakın akrabalarında da bu hastalığın bulunma olasılığı % 30’dur.

MVP (MİTRAL VALV PROLAPSUSU).jpg


Sayfa Galerİsİ