Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Kapalı Yöntemle Tedavi Edilen Kalp Hastalıkları

 

Kapalı yöntemle tedavi edilen başlıca kalp delikleri:

  • ASD (atriyal septal defekt): Kalp kulakçıkları arasındaki delikler
  • VSD (ventriküler septal defekt): Kalp karıncıkları arasındaki delikler
  • PDA (duktus arteriyozus açıklığı): Akciğer atardamarı (pulmoner arter) ile şah damarı  arasındaki delikler

 
 
Kapalı yöntemle tedavi edilen  başlıca kapak veya damar darlıkları:

  • Aort Darlığı: Şah damarının kapağının darlığı
  • Pulmoner Darlık: Akciğer atardamarının (pulmonar arter) kapağının darlığı
  • Periferik Pulmoner Arter Darlıkları: Akciğer atardamarının değişik yerlerinde olan darlıklar
  • Aort Koarktasyonu: Şah damarının değişik yerlerinde olan darlıklar
       

Sayfa Galerİsİ