Prof.Dr.Dursun Alehan, Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

TetkiklerKalp hastalığı olan çocuğa hastalığına bağlı olarak, düzenli aralıklarla aşağıdaki tetkiklerin yapılması istenebilir.

 •     Kan tahlilleri
 •     Göğüs filmi
 •     Elektrokardiyogram
 •     24 saatlik elektrokardiyografi (Holter)
 •     Ekokardiyografi (EKO)
 •     Tilt testi
 •     Egzersiz (efor) testi
 •     Kalp kateterizasyonu
 •     Elektrofizyolojik çalışma


İnfektif endokarditten korunma

 İnfektif endokardit; kana bulaşan bakterilerin kalbin içini döşeyen zarlar, kalp kapakçıkları ve büyük damarlara yerleşmesi ile oluşan infeksiyondur. İnfektif endokardit seyrek bir infeksiyon olmasına karşın, kalp hastalığı bulunan çocuklar bu infeksiyon için yüksek risk taşırlar. Kana karışan bakterilerin çoğu ağız yolu ile alındığından, çocuklarda ağız temizliği ve diş bakımı önem taşımaktadır.

Ameliyat edilmemiş kalp hastalığı bulunan çocukların çoğuna ve ameliyat edilmiş çocukların bir kısmına infektif endokardit gelişiminin engellenmesi için antibiyotik verilmesi gerekir.

 Çocuğun özellikle aşağıda belirtilen girişimler sırasında koruyucu antibiyotik kullanması gerekir.

 •     Bademcik ve geniz eti ameliyatı
 •     Karın, idrar yolları ve üreme organ ameliyatları
 •     Kanama oluşturabilecek diş girişimleri, diş çekimleri


İnfektif endokarditten korunmada ailelere verilecek infektif endokardit kitapçığı içinde önerilen antibiyotik dozu ve uygulama zamanı ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulunur. Kullanılacak ilaç ve dozu çocuğun kilosu ve kalp hastalığına göre farklılıklar gösterir.

Çocuğum doğuştan kalp hastalığı ile doğmamışsa sonradan kalp problemleri geliştirebilir mi?

Çocukları etkileyen sonradan kazanılmış (edinsel) birçok kalp hastalığı vardır. Bunların çoğu akut romatizmal ateş, kawasaki hastalığı, miyokardit (bir viral enfeksiyon) gibi iltihabi hastalıkları içerir. Bu durumlar nadirdir ve çocuk doktoru tarafından şüphelenilir ise çocuk kardiyoloji uzmanına konsültasyon gerektirir.

Bazen çocuklarda anormal atım hissi veya çarpıntıya neden olan ritim bozuklukları görülebilir. Aritmi, kalp atımını ilgilendiren bir bozukluktur. Eğer aritmiden şüphelenilirse çocuğunuz çocuk kardiyoloji uzmanına danışılmalıdır.

Sayfa Galerİsİ