Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Aort koarktasyonu nasıl tedavi edilir?

Koarktasyonun özelliklerine bağlı olarak küçük çocuklarda kateter aracılığıyla yerleştirilen balon ile darlık açılabilir (balon anjioplasti).  Daha büyük çocuklarda da yine kateter aracılığıyla dar olan bölgeye stent denilen (tel kafes şeklindeki aletler) yerleştirilerek buradaki darlık giderilmeye çalışılır. 

Balon anjioplastiye veya stente uygun olmayan veya bu işlemlerce  yeterince açılma sağlanamayan darlıklar cerrahi yöntemle düzeltilir.

Sayfa Galerİsİ