Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Kalp hastalıklarına bağlı göğüs ağrıları

Çocuklarda göğüs ağrılarının çoğu yukarıda anlatılan kalp hastalıkları dışındaki diğer nedenlere bağlı olarak gelişir.  Erişkinlerden farklı olarak çocuklarda kalp hastalıklarına bağlı göğüs ağrıları nadirdir.

Ancak   göğüs ağrısının nedeni kalp-damar sistemine ait bir hastalık ise bu hastalıklar çok ağır sonuçlar doğurabileceği için erkenden tanı ve tedavi edilmelidir.

Kalp kapaklarındaki  darlıklar (aort darlığı, pulmoner darlık), kapak gevşeklikleri (mitral valv prolapsusu), aort koarktasyonu, kalp kasının kalınlaşması (hipertrofik kardiyomiyopati) kalp kası bozuklukları (kardiyomiyopatiler, miyokarditler), koroner arter anomalileri, kalp tümörleri ve ritm bozuklukları (ventriküler taşikardi, supraventriküler taşikardi) göğüs ağrısına yol açan başlıca kalp-damar sistemi hastalıklarıdır. Göğüs ağrısına yol açan bu kalp hastalıklarının tanınması ve tedavisi son derece önemlidir.

Göğüs ağrısına aşağıdaki durumlar eşlik ettiğinde mutlaka kalp-damar sistemine ait bir hastalık düşünülmeli ve ileri tetkikler yapılmalıdır:
•    Göğüs ağrılarının özellikle egzersiz sırasında ya da egzersiz sonrasında ortaya çıkması
•    Ağrı ile birlikte terleme, solukluk, fenalaşma hissinin bulunması
•    Ağrı ile birlikte bayılma, çarpıntı, göz kararması, baş dönmesi gibi bulguların görülmesi
•    Daha önceden kalp ameliyatı geçirilmesi
•    Ailede erken yaşta  ölüm veya bilinen bir kalp hastalığı öyküsünün bulunması

Sayfa Galerİsİ