Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Göğüs ağrısı tedavisi

Çocuklarda göğüs ağrısına yol açan birçok neden olduğundan nedene yönelik tedavi uygulanmalıdır. Kalp kökenli ağrıları olan hastalar çocuk kalp hastalıkları uzmanlarınca izlenmelidir. Göğüs ağrısının kalp hastalığından kaynaklandığı kuşkusu, hasta ve ailesinde anksiyete ve strese neden olmaktadır. Bu nedenle tedavide öncelikle nedenler açıklanmalı hasta ve ailesi göğüs ağrısı hakkında aydınlatılmalıdır.

Neden bulunamayıp idiyopatik kabul edilen göğüs ağrılarının sıklığı izlemlerinde, herhangi bir tedavi almamalarına karşın giderek azalmaktadır.

Sayfa Galerİsİ