Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Ventriküler taşikardi (VT) nedenleri nelerdir ?

Uzun QT sendromu, elektrolit bozuklukları, metabolik bozukluklar, doğumsal kalp hastalıkları, kalp kası hastalıkları (miyokardit, kardiyomiyopati), çeşitli ilaçlar ve  geçirilmiş kalp ameliyatları ventriküler taşikardiye yol açan başlıca bedenlerdir. Bunun dışında herhangi bir kalp hastalığı olmayan ve nedeni belirlenemeyen (idiyopatik) ventriküler taşikardiler de görülebilir.

İdiyopatik ventriküler taşikardi nedir ?

 


Genç hastalarda altta yatan bilinen herhangi bir kalp hastalığı olmadan görülen VT tipidir. Genel durumda kötüleşmeye yol açmayan, oldukça iyi seyirli olan, çoğunlukla uzun sürmeyen, ilaç tedavisine çok iyi yanıt veren ve izlemde büyük oranda düzelen bir ritm bozukluğudur.

Sayfa Galerİsİ