Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Ventriküler Taşikardi Tedavisi

 

Ventriküler taşikardi (VT)  tedavisi

 


Ventriküler taşikardi acil olarak tedavi edilmelidir. Hastanın genel durumu kötüyse  acil kardiyoversiyon yapılır (elektrik şoku verilir). Hastanın bilinci açıksa ve genel durumu iyiyse damardan ilaç tedavisine başlanır.


Uzun süreli tedavide hastanın şikayetlerinin bulunup bulunmaması, altta yatan kalp hastalığının varlığı, VT’nin hızı ve süresi ve aile öyküsü gibi durumlar göz önüne alınır. Tedavide çeşitli ritm ilaçları, bazı hastalarda kalıcı kalp pilleri,  intrakardiyak defibrilatör (İCD) ve kateter ile ablasyon (yakma) tedavisi kullanılabilir.

 

Sayfa Galerİsİ