Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Pulmoner stenoz belirtileri nelerdir ?

Hastanın yakınmaları, bulguları, tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi şekli tamamen darlığın derecesine ve yerine bağlıdır. Hafif darlıklarda hiçbir yakınma bulunmayıp, tek bulgu muayene sırasına duyulan üfürümdür. Çocuk kardiyologları tarafından yapılan muayene ve ekokardiyografi ile kesin tanı konulur.

Darlık ileri düzeyde ise morarma, çabuk yorulma, göğüs ağrısı, bayılma gibi şikayetler görülebilir, bazen yaşamın ilk günlerinde müdahale gerekebilir.

Sayfa Galerİsİ