Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Pulmoner stenoz tedavisi

Hafif olan darlıklarda, herhangi bir müdaheleye gerek yoktur. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlığın derecesi muayene ve ekokardiyografi ile takip edilmelidir. Orta ve ağır derecede kapak darlığı olan hastalarda kateter yolu ile uygulanan balonla genişletme yöntemiyle (balon valvüloplasti) hastaların çoğunda darlık giderilebilir. Nadiren balon valvüloplasti ile yeterli sonuç alınamayan vakalarda ameliyat gerekebilir.

 Kapak altındaki darlıklarda balonlu kateterler genelde kullanılmaz. Kapak üstündeki darlıklarda ise balonlu kateter, kapak darlıklarında olduğu kadar uygun değildir. Bu vakalarda stent (çelik kafes) denenebilir.  Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, bazı hastalarda ameliyat gerekebilmektedir.

Pulmoner stenozlu çocuklarda ameliyat öncesi ve sonrasında kapakta enfeksiyon (endokardit) gelişme riski bulunmaktadır. Endokardit gelişimini engellemek için ameliyat veya dişlerle ilgili bir girişim yapılmadan önce bir antibiyotik kullanılmalıdır. İyi bir ağız hijyeninin (temizlik, bakım) sağlanması da endokardit riskini azaltmaktadır. Pulmoner darlıklı hastalar düzenli olarak çocuk kalp doktorları tarafından izlenmelidir.
 

Sayfa Galerİsİ