Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Kalp Kateterizasyonu Nedir?

 

Kalbin yapısı ve nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için yapılan bir incelemedir. Bu işlemde çok ince ve küçük plastik tüpler (kateterler) kasık ya da boyun bölgesi toplar (ven) ya da atar (arter) damarlarından girilerek kalbe kadar ilerletilmekte, tüm kalp boşluklarında ve büyük damarlarda kan basıncı ölçümleri yapılmakta ve kan örnekleri alınmaktadır. Ayrıca kateterler sayesinde kalp boşluklarına ve damarlara kontrast madde (röntgende görüntülenebilen boya) enjeksiyonları yapılarak kalp görüntüleri elde edilir. Bu sayede kompleks (karmaşık) kalp anomalilerinin tanısı kolaylıkla konulabilir ve hastaya nasıl bir ameliyat yapılması gerektiğinin planı yapılabilir.

Kalp_Kateterizasyonu.jpg

 

Tanısal amaçlı kalp kateterizasyonunda hastaların çoğunda genel anesteziye gerek yoktur. Sakinleştirici bir ilaç ile endişe ve ağrı azaltılarak işlem gerçekleştirilebilir. İşlem yaklaşık 1-3 saat kadar sürer. İşlemden sonra hasta bir gün hastanede yatırılarak izlenmektedir. Hastalar ertesi gün normal yaşam tarzına geri dönebilirler.

 

Tedavi amaçlı ( girişimsel) kalp kateterizasyonu nedir?

Tanısal kalp kateterizasyonuna benzer bir şekilde kasık ya da boyun damarlarından ince bir iğne yardımıyla kateterler kalbe kadar ilerletilerek işlem gerçekleştirilir. Bu sayede bir çok konjenital ve sonradan edinilmiş (akkiz) kalp hastalığı cerrahiye gerek duyulmadan tedavi edilebilmektedir. Kalp defektlerinin kapatılması, kapak veya damar darlıklarının giderilmesi en sık yapılan işlemlerdendir. Girişimsel kalp kateterizasyonu ile kapatılabilen başlıca kalp defektleri patent duktus arteriozus (PDA), atrial septal defekt (ASD), patent foramen ovale (PFO) ve ventriküler septal defektleridir. Girişimsel kalp kateterizasyonu ile tedavi edilebilen başlıca darlıklar ise pulmoner kapak darlığı, aort kapak darlığı, periferik pulmoner arter darlığı ve aort koarktasyonudur. Bu işlemler sırasında sıklıkla balon kateterler kullanılmaktadır.

 

İşlem ve hastanın güvenliği için girişimsel kalp kateterizasyonu sırasında hastaların büyük bir kısmına genel anestezi verilmektedir. Hastalar işlemden sonra bir gün hastanede izlenerek taburcu edilmektedir. Taburcu oldukları andan itibaren de normal günlük aktivitelerine geri dönmektedirler. 

Sayfa Galerİsİ