Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Holter Monitorizasyon

 

(Ambulatuvar elektrokardiyogram):

 EKG’ dekine benzer bir şekilde kalbin elektrik aktivitesinin  vücuda takılan elektrodlar ve küçük bir cihaz yardımı ile 24-48 saat boyunca bir kaset ya da diskete kaydedilmesi ve daha sonra kaydın bir bilgisayar yardımı ile incelenmesidir.  Böylelikle anormal ritmler ve ekstra atımların yanısıra EKG deki iskemiye işaret edebilecek değişiklikler tespit edilebilir ve tedavinin etkinliği belirlenebilir.


Holter.JPG

Sayfa Galerİsİ