Prof.Dr.Dursun Alehan,  Çocuk Kardiyoloji, Ankara , Çocuk kardiyoloğu

Fallot Tetralojisi (TOF) Nedir ?

Fallot Tetralojisi morarmaya yol açan doğuştan kalp hastalıklarının içinde en sık görülenidir. Bu hastalıkta birkaç problem bir arada bulunur  .

1.    Akciğer atardamarında darlık (PS: pulmoner stenoz)
2.    Sağ karıncığın kalınlaşması.
3.    Ana atardamarın (aort) yerinde olmayıp, sağ karıncığa doğru yer değiştirmesi
4.    Karıncıklar arasında delik (VSD: ventriküler septal defekt)

 

FALLOT-TETRALOJİSİ.jpg


Sayfa Galerİsİ