Göğüs ağrısı tedavisi

Çocuklarda göğüs ağrısına yol açan birçok neden olduğundan nedene yönelik tedavi uygulanmalıdır.